Teknoloji Lideri BT Öğretmenleri

Öğrenci öğrenme ve yaratıcılığını kolaylaştırma ve teşvik etmeye yönelik uygulamalar

Dünyada ve ülkemizde programlama eğitimin öneminin artması ile birlikte BT eğitimine özellikle yazılım ve programlama boyutunun da eklendiği görülmektedir. Programlama öğrenmek, bireye problem çözebilme becerisi, sistematik düşünme, olaylar arasındaki bağlantıyı kurabilme, bir probleme farklı açılardan bakabilme ve yaratıcı düşünebilme becerisi kazandırmaktadır.

 1. a) Yaratıcılığa, yenilikçi düşünme ve üretkenliğe model olur, bu nitelikleri teşvik eder, destekler.
 2. b) Öğrencileri gerçek yaşamla ilgili konuları araştırmakla, dijital araçları ve kaynakları kullanarak özgün problemleri çözmeye sevk eder.
 3. c) Ortak araçları kullanarak öğrencinin kavramsal düşünme, anlama ve yaratıcılık becerilerini açığa çıkarmak ve netleştirmek için öğrenciden gelen dönüşümleri teşvik eder.
 4. d) Sanal ya da yüz yüze ortamlarda öğrenciler, meslektaşlar veya diğerleriyle öğrenmede bir araya gelerek ortak bilgi yapılanması modeli oluşturur.

 Dijital çağ öğrenim deneyimleri ve değerlendirmeleri tasarlama ve geliştirmeye yönelik uygulamalar

FATİH projesinin uygulanabilmesi ve sürdürülebilmesi için; donanım ihtiyaçlarının sağlanması, yeni ders senaryolarının oluşturulması, MEB müfredat kazanımlarının düzenlenmesi, tablet bilgisayarlarda yer alacak materyallerin seçimi ve tasarımı, sınıfta uygulama şartları, ödevler, bakım, onarım vb. bu süreçlerin her bir adımında BT öğretmenlerinin yer alması gerekmektedir (Akgül, 2013). FATİH projesiyle birlikte BT öğretmenlerinin diğer öğretmenlerin teknoloji ile ilgili yetersizliklerinin giderilmesi ve bilişim teknolojilerinin derslerde etkin ve verimli kullanılmasına yönelik eğitimlerin verilmesi görevini üstlenecekleri düşünülmektedir (Yıldız ve Seferoğlu, 2012). Bu nedenle BTR öğretmenlerinin organize edeceği eğitimler sadece donanım ve yazılım eğitimleri değil, eğitsel yazılım tasarlama, programlama, geliştirme ve değerlendirme gibi alanlarda olmalı ve yetkili birimlerce desteklenmedir.

 1. a) Öğretmenler çağdaş araç ve kaynakları alarak kaynakta içerik öğrenmeyi en üst seviyeye çıkarmak ve NETS de tanımlanan bilgi beceri ve davranışları geliştirmek için özgün öğrenme, deneyim ve değerlendirmelerini tasarlar, geliştirir ve değerlendirmeye tabi tutarlar. Öğretmenler:
 2. b) Öğrencinin öğrenme ve yaratıcılığını teşvik etmek için dijital araç ve kaynakları içeren uygun öğrenme deneyimlerini tasarlar ve uyarlarlar
 3. c) Bütün öğrencilerin kişisel meraklarını takip etmelerine imkân sağlayan ve şahsi eğitim amaçlarını oluşturmak, öğrenimlerini yönetmek ve bireysel gelişimlerini değerlendirme konularında aktif katılımcılar olmalarını sağlayan teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları geliştirir.
 4. d) Dijital araç ve kaynakları kullanarak öğrencilerin muhtelif öğrenme stillerine, çalışma stratejilerine, yeterliliklerine hitap eden öğrenme aktivitelerini tasarlar ve kişiselleştirir.
 5. e) İçerikle ve teknoloji standartlarına bağlantılı, çoklu ve çeşitli, ön ve son testler uygular ve ortaya çıkan veriyi öğrenme ve öğretmeyi şekillendirmede kullanır.

Dijital çağ çalışma ve öğrenme modeli oluşturmaya yönelik uygulamalar

Öğretmenler küresel ve dijital dünyada yenilikçi bir mesleğin temsilcileri olarak bilgi, beceri ve çalışma süreçlerini sergilerler. Öğretmenler:

 1. a) Teknolojik sistemdeki akıcılığı ve mevcut bilginin yeni teknolojilere aktarımını gösterirler. b) Öğrenci başarısını ve gelişimini desteklemek için dijital araçlar ve kaynakları kullanarak öğrenciler, meslektaşlar, veliler ve toplum üyeleriyle işbirliği yapar.
 2. c) Var olan ve sonradan ortaya çıkan dijital araçların yer belirlemek, analiz etmek ve değerlendirme yapmada etkin bir şekilde kullanımına model oluşturur, yardımcı olur, araştırma ve öğrenmeye destek olmak için bilgi kaynaklarını kullanır.

 Dijital vatandaşlık ve sorumluluk modeli oluşturma ve teşvik etmeye yönelik uygulamalar

Öğretmenler yerel, toplumsal ve sosyal kavramları, gelişmekte olan dijital kültürdeki sorumlulukları anlar;  mesleki çalışmalarında yasal ve etik davranışlar sergiler. Öğretmenler:

 1. a) Dijital bilgi ve teknolojinin güvenli, yasal ve etik kullanımını, telif haklarına ve fikir haklarına saygı, kaynakların uygun bir şekilde dokümantasyonu da dâhil olmak üzere savunur, model oluşturur ve öğretir.
 2. b) Uygun dijital araç ve kaynaklara eşit erişim sağlayarak öğrenci merkezli stratejilerin kullanımı yoluyla tüm kullanıcıların muhtelif gereksinimlerini karşılar.
 3. c) Bilgi ve teknolojinin kullanımına ilişkin dijital ahlak ve sorumlu sosyal etkileşimleri teşvik eder ve model oluşturur
 4. d) Diğer kültürlerin öğrencileri ve meslektaşlarıyla bir araya gelip dijital çağ iletişimini ve etkiletişim araçlarını kullanarak kültürel anlayış ve küresel farkındalık geliştirir.

 Liderlik ve mesleki gelişim etkinliklerine dâhil olmaya yönelik uygulamalar

Öğretmenler sürekli olarak mesleki uygulamalarını geliştirirler, yaşam boyu öğrenmeye model olurlar ve sosyal ve mesleki yaşamlarında dijital araç ve kaynakların etkin kullanımını teşvik ederek ve göstererek liderlik sergilerler. Öğretmenler:

 1. a) Öğrenci öğrenmesini geliştirmek için teknolojinin yaratıcı uygulamalarını keşfetmek üzere yerel ve küresel öğrenme topluluklarına katılır.
 2. b) Teknolojinin dâhil edilmesi vizyonu göstererek, paylaşımcı karar verme mekanizmalarında, topluluk oluşumunda rol alarak, diğerlerinin teknoloji becerilerini ve liderliklerini geliştirerek, liderlik davranışı sergiler.
 3. c) Öğrenci öğrenimini desteklemek amacıyla var olan ve ortaya çıkan dijital araç ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak için değerlendirme yapar, mevcut araştırma ve kişisel uygulamalarda düzenli olarak yansıtır.
 4. d) Öğretme mesleğinin, okullarının ve toplumun kendini yenileme, gereklilik ve etkinliğine katkıda bulunur
Kaynakça
ISTE Öğretmen Standartları,
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi(Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s. 434-448)

Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

komik komik
9
komik
beğendim beğendim
10
beğendim
iğrenç iğrenç
16
iğrenç
Başarısız Başarısız
3
Başarısız
Sinirlendim Sinirlendim
16
Sinirlendim
Korkutucu Korkutucu
15
Korkutucu
Sevgi Sevgi
11
Sevgi
Zekice Zekice
3
Zekice
Kadir

Legend

Merhaba, Ben Abdulkadir PALANCI. Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Araştırarak yeni şeyleri öğrenmeyi seviyorum. Araştırırken çoğu bilgilerin eksikliği,yetersizliği vb. durumlarla çokca karşılaştım. Bundan dolayı öğrendiğim ve öğrenecek olduğum bilgileri düzenli ve kaliteli bir şekilde sizlerle de paylaşmak istediğim için bu siteyi hazırladım. Her geçen gün yazar kadrosu genişleyen takımımızın arasına sizleri de bekleriz.

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir