Uzaktan eğitim alanında, hem teknolojinin hem de yöntemlerin gelişmesine paralel olarak uygulama alanlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bir takım araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar geçmişte yaşanan sorunlar, yaşanabilecek sorunlar, kuramlar, kavramlar vb. alanlarda yapılmaktadır. Bu araştırmalar gerek konu bakımından gerekse araştırma düzeyleri bakımından çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Örneğin Horzum vd.(2013)’e göre Lee, Driscoll ve Nelson (2004) uzaktan eğitim konularını tasarım, geliştirme, yönetim, değerlendirme, kurumsal ve kuram ve araştırma olarak sınıflamışlardır. Berge ve Mrozowski ise bu alanda yapılan çalışmaları sonucunda aşağıdaki gibi sınıflandırmışlardır:

 1. Öğretim Sürecindeki Katılımcı Rollerinin Tanımlanması (Eğitmenler, Öğrenciler ve Yönlendiriciler)
 2. Teknoloji Seçimi ve Adaptasyonu
 3. Tasarım Konuları
 4. Etkileşimi ve Aktif Öğrenmeyi Arttırmak İçin Stratejiler
 5. Öğrenci Özellikleri
 6. Öğrenci Desteği
 7. Organizasyona İlişkin Konular (Plânlama, Yönetim ve Ekonomi)
 8. İlkeler ve Yönetimi
 9. Eşitlik ve Erişim
 10. Kâr-Zarar ve Maliyet Analizleri

Uzaktan eğitimde yapılan sınıflandırmalardan bir diğerinin ise Holmberg yapmıştır. Holmberg (1985)’e göre bu sınıflandırma şöyledir:

 1. Uzaktan Eğitim Felsefesi ve Kuramları
 2. Uzaktan Eğitim Öğrencisi
 3. Uzaktan Eğitim İçeriği
 4. Etkileşim ve İletişim
 5. Yönetim ve Organizasyon
 6. Ekonomi
 7. Sistemler
 8. Uzaktan Eğitimin Tarihçesi

Zawacki ve Richer uzaktan eğitim alanında araştırma düzeylerini ve alanlarını Şekil-1’deki gibi açıklamaktadır:

https://i.imgyukle.com/2019/11/25/RTHSbt.png

Şekil 1- Zawacki- Richer’e göre araştırma düzeyleri ve alanları ( Özkul & Aydın, 2016)

Latchem ise araştırma düzeylerini ve alanlarını şöyle sınıflandırmıştır:

https://i.imgyukle.com/2019/11/25/RTHxrc.png

Şekil 2- Latchem(2012)’ye göre araştırma düzeyleri ve alanları (Özkul & Aydın, 2016)

Tüm bu sentez çalışmalarının ortak özelliği uzaktan eğitim araştırmalarına yönelik yapılanların yeterli düzeyde olmadığındandır(Özkul & Aydın, 2016)

Yukarıdaki çalışmalar da dikkate alındığında aşağıdaki gibi bir sınıflandırma yapılabilir:

https://i.imgyukle.com/2019/11/25/RTHI8e.png

Uzaktan eğitim kuramların uygulamaya yön göstermesiyle gerçekleşmektedir. Bu kapsamda yapılan araştırma düzeylerinde teorik ve pratik alanda gerçekleşmesi gerekmektedir. Her pratiğin ve teorinin değerlendirilmesi amacıyla araştırma düzeylerine değerlendirme amaçlı çalışmalar eklenmiştir. Bu kapsamda her uygulama/uygulamaların veya kuramların değerlendirilerek iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Teorik alanda yapılan araştırmalar yönetimsel alandaki kavramlar, uzaktan eğitim alanındaki kavramlar vb. alanlarda yaşanan kavramsal gelişmeler gibi konuları kapsamaktadır. Bu kapsamda uzaktan eğitimin gelişmesinde kavram karmaşıklığının önüne geçilmesi gerekmektedir(Uşun, 2006).

Değerlendirme amaçlı yapılan çalışmaların ise geleceğe yönelik tahminlerin yapılmasında, öğrenci, öğretmen, çevresel faktörler, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak mevcut çalışmaların yapılan zamanın koşullarına uygun olarak değerlendirilmesinin yapıldığı aşamadır. Bu aşama uzaktan eğitimin dezavantajları, avantajları, eksiklikleri gibi durumları göz önüne sereceğinden dolayı tercih edilmiştir.Hem yönetimsel uygulamaların, hem eğitim alanındaki uygulamaların değerlendirilmesinin sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine yardımcı olacaktır(Durak, 2017).

KAYNAKLAR

Durak, G. (2017). Uzaktan eğitimde destek hizmetlerine genel bakış: sorunlar ve eğilimler. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi3(4), 160-173.

Moore, M.G. & Kearsley, G. (2005). Distance education. a systems view. Belmont, CA: Wadsworth

Horzum, M. B., Özkaya, M., Demirci, M., & Alpaslan, M. (2013). Review of Turkish distance education research

Simonson, M., Zvacek, S. M., & Smaldino, S. (2019). Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education 7th Edition. IAP.

Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Özbek, E. A. (2014 ). Açık ve uzaktan öğrenmenin günümüzdeki durumu . Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 154-165.

Özkul, A. E., & Aydın, C. H. (2016). Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Temelleri ve Araştırmalar. K. ÇAĞILTAY, & G. Yüksel içinde. Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler, 633-654.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

komik komik
16
komik
beğendim beğendim
15
beğendim
iğrenç iğrenç
8
iğrenç
Başarısız Başarısız
11
Başarısız
Sinirlendim Sinirlendim
8
Sinirlendim
Korkutucu Korkutucu
6
Korkutucu
Sevgi Sevgi
3
Sevgi
Zekice Zekice
10
Zekice
Kadir

Legend

Merhaba, Ben Abdulkadir PALANCI.Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim.Araştırarak yeni şeyleri öğrenmeyi seviyorum. Araştırırken çoğu bilgilerin eksikliği,yetersizliği vb. durumlarla çokca karşılaştım. Bundan dolayı öğrendiğim ve öğrenecek olduğum bilgileri düzenli ve kaliteli bir şekilde sizlerle de paylaşmak istediğim için bu siteyi hazırladım. Her geçen gün yazar kadrosu genişleyen takımımızın arasına sizleri de bekleriz.

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Açık ve Uzaktan Öğrenme Alanında Yapılan Sınıflandırmalar

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı